background

De 6 energibyer

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har et mål om, at Kommunen som geografisk grænse skal være emissionsneutral og modstandsdygtig over for klimaforandringer  i 2050. Som delmål arbejder Kommunen også for at omlægge energiforsyningen i Frederikshavn Kommune til 100 procent vedvarende energi i 2030 samtidig med, at kommunen skal reducere sin CO2-udledning med 70% i forhold til sin udledning i 1990

Energibyen Skive

Energibyen Skive fører an i arbejdet med at fremme en grøn udvikling, fordi det gavner borgerne, virksomhederne, kommunen, og på et globalt niveau: samfundet og verden omkring os. Det handler om at fremtidssikre Skive Kommune. Visionen er at Skive Kommune skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2029 og med tiden blive CO2-neutral. www.energibyenskive.dk

Horsens Kommune

Horsens Kommune investerer massivt i klimaprojekter med fokus på energi og det gode liv for unge og gamle i Horsens Kommune. Fremtidens livsstil er mere bæredygtig end nutidens, og den vil Horsens Kommune fremme i tæt samspil med aktive kræfter i lokalsamfundene. www.horsens.dk

Energi2020, Ringkøbing – Skjern Kommune

Ringkøbing – Skjern Kommune vil være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 og 100 % fossilfri i år 2040. Visionerne føres ud i livet med kommunen som drivkraft og et tæt samspil med aktører på energiområdet samt borgere, virksomheder og organisationer. www.energi2020.dk

Høje – Taastrup Kommune

For Høje-Taastrup Kommune går grøn omstilling og økonomisk vækst hånd i hånd. Energi- og klima-målsætningerne skal nås ved at udvikle og prioritere grønne løsninger i kommunen for borgere og virksomheder – samtidig med at vi dygtiggør os og skaber nye arbejdspladser. www.htk.dk/Klima-og-miljoe

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune er på den store klimarejse, hvor borgernes egen indsats og lokale initiativer er i højsædet. Det handler ikke kun om CO2, men om en mere klimavenlig livsstil og om sammen at ændre kommunen og området i en mere grøn retning. For Hjørring Kommune er partnerskaber helt centralt for at nå i mål med de høje klimaambitioner. denstoreklimarejse.hjoerring.dk