background

WeCARe – flere ladestandere = flere elbiler

WeCARe er et fællesprojekt mellem seks energibyer, Frederikshavn, Ringkøbing – Skjern, Skive, Horsens og Høje – Taastrup.
Det langsigtede mål med WeCARe er at udbrede elbiler hurtigst muligt i de seks byer. Transport tæller tungt i byernes CO2 regnskaber, så markant færre benzin- og dieselbiler er nødvendigt for at nå 70% målet i 2030.

En barriere
I første omgang fokuserer energibyerne på ladestandere. Manglende ladestandere er en barriere for mange, som ellers er interesserede i at købe elbil. Frygten for at stå et sted og ikke have mulighed for at lade bilen, er udtalt.
Derfor arbejder de seks WeCARe byer med strategier for ladeinfrastruktur. Her skal det beskrives, hvor der kan sættes ladestandere op, så det dækker behovet og passer ind i den øvrige planlægning.
Det er et godt udgangspunkt for dialog med de private operatører, som ønsker at sætte ladere op. Ny lovgivning giver mulighederne for at yde tilskud, og i flere af energibyerne er der sat penge af til formålet i budgetterne.

Adfærd hos bilkøbere
De seks byer satser på at forlænge WeCARe projektet. I næste fase bliver der fokus på holdninger og adfærd hos bilisterne. Byerne har tyvstartet arbejdet med at udarbejde en folder om fordelene ved at købe en elbil. Den kan borgerne blandt andet se hos bilforhandlere.