background

Vi arbejder for

FORPLIGTELSE

Energibyerne arbejder for, at kommunerne får forpligtende mål i den danske klimalov.

PARTNERSKAB

Energibyerne formidler samarbejde mellem borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, kommuner og andre offentlige myndigheder.

PLANLÆG HANDLING

Energibyerne har fokus på at få ting til at ske og skabe fysiske forandringer for mennesker og for klimaet.

INDDRAGELSE

Energibyerne arbejder med involvering, særligt med unge. Vi hjælpe med at omsætte engagement til handling.

VIDENDELING

Energibyerne gennemfører fælles projekter og formidler viden om dem til andre byer i Danmark og i EU.