background

VE skal skabe lokal udvikling

Vindmøller og solceller skal være med til at skabe lokal udvikling. Det er princippet i energibyernes arbejde med vedvarende energi. Kommunalbestyrelsen i Ringkøbing – Skjern vedtog i juni et sæt politiske signaler til udviklere, der vil opstille vindmøller eller solceller i kommunen. Her er det centralt, at borgerne bliver inddraget tidligt, og at der

Vindmøller og solceller skal være med til at skabe lokal udvikling.

Det er princippet i energibyernes arbejde med vedvarende energi.

Kommunalbestyrelsen i Ringkøbing – Skjern vedtog i juni et sæt politiske signaler til udviklere, der vil opstille vindmøller eller solceller i kommunen. Her er det centralt, at borgerne bliver inddraget tidligt, og at der skabes højst muligt lokal værdi.

Byrådet ønsker mest værdi til naboerne, herefter til det nære lokalsamfund og i sidste ende til hele kommunen.

De politiske signaler er ikke regler eller krav.  Det er en tilkendegivelse fra byrådet, som udviklere kan skrive sig bag øret. I øvrigt slår byrådet fast, at vedvarende energi skal bidrage til en miljømæssigt bæredygtig verden og til forsyningssikkerhed i Ringkøbing – Skjern Kommune.

Hjørring Kommune bruger overskriften VE = Vores Energi. Kommunen opfordrer lokale investorer og ildsjæle til at sætte projekter i gang, og det lykkes i meget stort omfang. I en ansøgningsrunde først på året kom der 39 projekter, og over 30 af dem kom fra landmænd, virksomheder og lokale forsyningsselskaber. På den måde bliver pengene i kommunen og er med til at udvikle de lokalsamfund, der bliver nabo til solceller eller vindmøller.

Der er naturligvis også projekter fra nationale udviklere. De samarbejder med lokale foreninger og tilbyder medejerskab eller tilskud til lokal udvikling som en del af projektet.

 

Download PDF