Sønderborg har halveret sin CO2 udledning

Fra 2007-2020 har Sønderborg-området reduceret sin CO2 udledning med 51,7%. Det viser en frisk rapport, som ProjectZero i Sønderborg netop har offentliggjort.
ProjectZero er Sønderborg-områdets fælles vision om at blive CO2 neutral i 2029. Arbejdet startede i 2007 og et afgørende delmål var at nå 50% i år 2020. Det er nu lykkedes.
I de seneste år er det særligt energiforbruget i boligerne, der har rykket på Sønderborgs CO2 regnskab. Efter massive kampagner gennem mange år fra ProjectZero har rigtig mange private boligejere sat gang i projekter med energirenovering. Sideløbende har boligforeninger gjort det samme og opsat solceller. Også de lokale fjernvarmeselskaber har omstillet fra olie og gas til biogas og solenergi.
I 2020 har CO2 regnskabet fået en hjælpende hånd fra coronaen, da der har været et fald i privatbilismen på grund af hjemmearbejde og nedlukning. Til gengæld har områdets virksomheder øget deres energiforbrug med 6%.
Netop virksomhederne er en vigtig del af ProjectZero visionen, som drives af en selvejende fond med bidrag fra virksomheder, fonde og Sønderborg Kommune.
-    At realisere nullet i 2029 har afgørende betydning for at skabe grøn vækst i virksomhederne. Det er vores ambition at demonstrere, hvordan man opnår CO2-neutralitet mest effektivt gennem et intelligent og integreret energisystem, siger Lars Tveen, der er formand for ProjectZero-fonden og direktør i Danfoss.