background

Ringkøbing – Skjern indstillet til EUs miljøpris

10/09-2020

Ringkøbing – Skjern Kommune er med i finalen om EU´s miljøpris til byer med 20-100.000 indbyggere. European Green Leaf Award 2021. EGLA-prisen er på 75.000 Euro - 560.000 danske kroner - til events, der gør opmærksom på byens miljøarbejde både lokalt, nationalt og internationalt.

Byerne har skullet byde ind med initiativer på seks afgørende temaer for at være med i konkurrencen, og 18 byer fra hele Europa har meldt sig. Ringkøbing-Skjern Kommunes har budt ind med følgende initiativer på de seks temaer:

 • Klimaforandringer og energieffektivitet
  Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi, som bliver opfyldt i 2023. CO2 udledningen er faldet med 75 procent på 10 år
   
 • Bæredygtig urban mobilitet
  Delebiler og delecykler i Elektrisk Vestrum. Cykelrute rundt om Ringkøbing Fjord. Event med elbiler WestWind Challenge
   
 • Natur, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af jorden
  Årelang involvering i planlægning af Nationalpark Skjern Å. Etableringen af Naturkraft. Arbejdet med den grønne korridor i Skjern. Alt sammen under kommunens brand Naturens Rige.
   
 • Luftkvalitet og støjforurening
  Masser af plads og ren luft. Ren energi fra vindmøller og solceller.
  Aktiviteter for at få flere til at køre i bæredygtige og støjsvage elbiler.
   
 • Affald og cirkulær økonomi
  Let at aflevere sorteret affald overalt i kommunen. Opsøgende hjælp til virksomheder om grøn ressourceoptimering. Særlig indsats for affald på strandene.
   
 • Vand
  Vandforsyning med rent grundvand. Vidensformidling via Aquatarium.
  Bæredygtig plan for rensning af spildevand. Håndtering af regnvand fra feriehuse.

De nominerede byer skal præsentere sig selv nærmere ved en europæisk online konference den 7. – 8. oktober. Den slutter med uddeling af prisen til den eller de byer, juryen vælger til hæderen.