Lokalsamfund skal have udbytte af energiparker

Energiparker, ja tak. Gerne i vores baghave – hvis det giver værdi til lokalsamfundet.
Sådan lyder svaret fra fire ambitiøse energibyer til Folketingets planer om 15 meget store parker med sol- og vindenergi rundt omkring i landet.
 
Nøglen til succes
Frederikshavn, Skive, Ringkøbing – Skjern og Middelfart Kommune er blandt frontløberne på klimaområdet, og de kender alt til borgernes modstand mod nye anlæg.

-Vi har netop holdt debatter om emnet på Klimafolkemødet, og vi er enige om, at lokal indflydelse og værdiskabelse er nøglen til succes. En pæn del af overskuddet fra de store anlæg skal tilfalde lokalsamfundet, og lokalbefolkningen skal have reel indflydelse på placering og udformning af anlæggene, siger Peder Christian Kirkegaard (V), der er borgmester i Skive Kommune.

 
Anparter eller energifællesskaber
En kendt model er, at borgerne i de berørte kommuner får mulighed for at købe anparter i solparker og vindmøller til kostpris. Det har været en stor succes i Vestjylland.
En anden mulighed er at danne en lokal, velgørende fond, som er medejer. Det kan også være et kommunalt eller andelsejet forsyningsselskab eller et lokalt energifællesskab, der direkte kan bruge den energi, anlægget producerer.
 

-Ejerformen kan være forskellig fra kommune til kommune. Det afgør man lokalt. Men vi får ikke borgerne med på en model, hvor et fremmed selskab rykker ind og bygger et stort anlæg og tager hele gevinsten uden lokal inddragelse, siger Middelfarts borgmester Johs. Lundsfryd Jensen (S).

 
Screening i gang
Indenrigsministeriet er ved at screene landet for at finde egnede placeringer til de nye kæmpeparker med vedvarende energi. Den proces deltager energibyerne gerne i, men inden nålene sættes i kortet, er det vigtigt at have principperne for ejerskab og demokrati på plads.

-Uanset, hvor i landet vi befinder os, er indflydelse og ejerskab i lokalsamfundet afgørende for opbakningen. Så det må være i alles interesse at have det på plads så hurtigt som muligt, siger Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen, der også er formand for KLs klima- og miljøudvalg.

Energibyerne deler Folketingets ønske om at gøre Danmark selvforsynende med energi så hurtigt som muligt. Det kan kun lade sig gøre med lokal opbakning. Statslig udpegning af områder fører ikke i mål.

-Vi troede, vi havde stillet de vindmøller op, vi skulle her i Ringkøbing – Skjern Kommune. For vi er lige om lidt selvforsynende med vedvarende energi. Men nu er ambitionsniveauet højere, så vi ser på det igen, hvis det fortsat kan være et aktiv for lokalsamfundet, konstaterer borgmester Hans Østergaard (V).