background

Lokalt udbytte af VE

VIDENS- OG ARBEJDSDAG I MIDDELFART – 15. MARTS KL. 9.30 – 15.30

Vedvarende energi – ja tak.
Lokal indflydelse – ja tak
Lokalt ejerskab – ja tak.

Hvordan gør vi det?

Det var temaet for en vidensdag, som Energibyerne.dk er vært for sammen med Region Syddanmark, Klimafolkemødet og Eurowind Energy. Den holdes i Middelfart den 15. marts 2023.

115 deltagere lyttede til gode historier fra hele landet og producerede indhold til modeller, som kommunerne kan bruge, når de planlægger områder for vedvarende energi.

Efter vidensdagen har arrangørerne udarbejdet et lille katalog med anbefalinger til kommunerne. Det er vedhæftet i en pdf og en PowerPoint, som du kan hente ned her fra siden.

Programmet for dagen

Kl. 9.00 Ankomst, registrering og kaffe
Kl. 9.30 Velkomst v. borgmester Johs. Lundsfryd Jensen (S), Middelfart Kommune
Introduktion v. ordstyrer Stener Glamann, Tankegang
Kl. 9.40 Eksempler fra kommuner og forsyninger.
Tønder Kommune
Teknisk direktør Michael Holst fortæller om principper for VE-parker.
Forsyning Helsingør
Projektchef Claus Bo Frederiksen fortæller om Solcellepark Skibstrup.
Kl. 10.15 Borgerne får mikrofonen
3 x 7 minutters interview med
- Nørrekær Enges Vindmølleforening, v. Emil Olsen
- Hunderup - Sejstrup Energifællesskab, v. Jesper Brix
- Fjelsted - Harndrup Nærvarme, v. Elisabeth Tejlmand
Kl. 10.50 Pause
Kl. 11.05 Opsamling i plenum af formiddagens læringspunkter.
Kl. 11.20 Energifællesskab - sådan gør du v. Maja Clemmensen, EBO Consult og Energifællesskabet Avedøre.
Kl. 11.35 Eurowind Energy fortæller om sit program for lokalt medejerskab v. projektleder Gustav Damsgaard Ebbesen.
Kl. 11.45 FROKOST
Kl. 12.45 Arbejde i grupper med temaer til kataloget.
Kl. 13.45 Benspænd fra virkeligheden v. afdelingschef Jacob Klivager Vestergaard, Green Power Denmark.
Kl. 14.15 En lille venlig kop kaffe
Kl. 14.30 Erfaringsudveksling mellem grupperne.
Kl. 15.00 Fernisering og gennemgang af hovedpunkter.
Kl. 15.25 Region Syddanmark siger tak for i dag.

Hent programmet som pdf her

Hent de modeller, deltagerne skal arbejde med her