background

Fire klimaråd til kommunerne

27/12-2021

Bygninger
Forsyningsselskaber
Transport
Klimabudgetter

De er ifølge klimarådets formand Peter Møllgaard de fire områder, hvor kommunerne kan få mest klima for pengene de kommende år. Rådene gav han på den virtuelle konference for kommunernes topchefer Kommunaløkonomisk Forum den 14. februar.
Her er et resumé af formandens fire anbefalinger:

1 BYGNINGER
70% af de kommunale bygninger er energimærke D eller ringere. Ifølge Peter Møllgaard kan renter og afdrag på udgiften dækkes af driftsbesparelsen, så investeringen går ikke ud over anden velfærd. 

2 FORSYNINGSSELSKABER
Kommunerne ejer eller er medejer af lokale kraftvarmeanlæg, affaldsanlæg og renseanlæg. Ved aktivt ejerskab kan kommunerne påvirke selskaberne til at reducere udledning af CO2 – helt ned til 0.

3 TRANSPORT
2500 dieselbusser triller hver dag afsted. For en meromkostning på én procent kan de omstilles til el frem mod år 2028. Kommunerne bør lukke for dieselbusser i de næste udbud. Sidegevinsten er mindre støj og luftforurening.

4 KLIMABUDGETTER
Her bliver det lidt teknisk. Ved at regne klimamålene med i investeringsbudgetterne, får kommunerne flere penge til rådighed. Forklaringen er, at CO2 tunge investeringer giver højere udgifter, mens klima-investeringer giver færre.

Få inspiration hos Energibyerne
Energibyerne har alle arbejdet med Peter Møllgaards anbefalinger, og har en række praktiske erfaringer, som andre kommuner kan have gavn af. Kontakt endelig en af os, hvis du vil høre om arbejdet med energirenovering, forsyning, transport eller klimabudgetter.
Billedet her ved artiklen er en elektrisk og CO2 neutral fejebil fra Sønderborg.