Fællesskaber er vejen til forandring

Store og små fællesskaber kan være indgangen til at få borgere til at nedbringe deres CO2 udledning. Det er tesen hos et nyt fælles projekt, Energibyerne lader op til.
Målet er at inspirere interesserede borgere i Energibyerne til en mere klimavenlig livsstil. Det kan være ved energirenovering, grøn transport, nye madvaner eller mere klimavenligt forbrug.

Aktive fællesskaber
Tanken er at involvere aktive fællesskaber i de syv kommuner. Det kan være skoler eller børnehaver. Det kan være foreninger eller uformelle sammenslutninger. Det kan også være et villakvarter, en afdeling i en boligforening eller nogle helt uformelle fællesskaber.
Aktiviteterne skal skabes ud fra det enkelte fællesskabs ønsker, behov og energi. Det kan være alt fra energispare-aktiviteter til samkørsel og fælles energianlæg. 

Inspiration fra Sund By
Idéen blev drøftet på Energibyernes møde i Horsens i starten af december 2021, og en lille effektiv gruppe arbejder nu videre på den. Inspirationen kommer blandt andet fra Sund By Butikken i Horsens, der arbejder meget systematisk med borgerinddragelse.
I stedet for at fortælle folk, hvordan de skal leve sundt, laver Sund By Butikken projekter for eksisterende og nye fællesskaber i kommunen. På sundhedsområdet hedder mantraet KRAMKost, Rygning, Alkohol og Motion. I Horsens står de fire bogstaver for Kompetencer, Relationer, Ambitioner og Mestring.
Den måde at tænke på kan måske overføres til arbejdet med klimavenlig adfærd i Energibyerne.

Energifællesskaber på finansloven
Et helt oplagt fællesskab er det, der nu formelt hedder Energifællesskaber. De er kommet på finansloven, og man kan få hjælp til at oprette og drive lokale fællesskaber, som vil etablere vedvarende energianlæg. Det kan være måden at få realiseret flere projekter med vindmøller og solceller. Hvis initiativ og ejerskab er lokalt, vil det oftest være nemmere at få et projekt igennem, og det er nødvendigt at få etableret mange nye anlæg rundt omkring i Danmark. Ellers kan vi ikke leve op til målsætningen om 70% mindre CO2 i 2030.