background

Energieffektivitet er kommet for at blive

5/11-2020

Når al strøm bliver grøn, og varmeforsyningen bliver elektrisk, kan det så ikke være lige meget med energieffektiviseringer?


Nej, lyder svaret fra Energibyernes onlineseminar her i starten af november. Det er fortsat vigtigt at udvikle nye teknologier og at udnytte smart data, så vi spilder mindst muligt energi. Ellers bliver den grønne omstilling for dyr. 
Jo bedre, borgere, virksomheder og kommuner kan udnytte energien, jo færre nye anlæg skal der bygges og drives. I en mellemstor kommune er det investeringer for trecifrede millionbeløb, der står på spil, og dem skal forbrugerne i den sidste ende betale.


Derfor arbejder Høje – Taastrup Kommune målrettet med lavtemperatur fjernvarme som et af midlerne til at bruge mindre energi. Det kræver forholdsvis beskedne investeringer for det lokale fjernvarmeselskab, og det giver en stor energibesparelse.


Ringkøbing-Skjern og Skive Kommune er begge med i det regionale projekt ECSMV (udtales easy SMV), der tilbyder små og mellemstore virksomheder hjælp til grøn omstilling.
700 virksomheder i 17 kommuner i Region Midtjylland skal i de kommende år screenes for mulighederne for at bruge mindre energi og færre materialer. 


I Ringkøbing–Skjern Kommune er målsætningen, at projektet vil give en årlig besparelse på 289 ton CO2 fra de deltagende virksomheder, som i alt kommer til at investere 900 mio. kr.


De øvrige energibyer arbejder også med projekter, der på kort og lang sigt er med til at nedbringe energiforbruget i private og offentlige bygninger.