Energibyernes events på Klimafolkemødet

Her kan du læse, hvad der er sket på Energibyernes events på Klimafolkemødet

Borgerne er klar til grøn varme

Borgerne er klar til grøn varme

Borgerne vil gerne have grøn fjernvarme, men de oplever forhindringer og vælger derfor varmepumper eller et nyt gasfyr. 
Sådan lød flere af tilhørernes kommentarer i debatten om Fjernvarme vs Varmepumper. Svaret fra panelet var entydigt: Det skal løses, og det kan løses.
Energiordfører Carsten Kissmeyer (V) slog fast, at fjernvarme er den brugervenlige, nemme løsning, som de fleste vil foretrække. Han efterlyste bedre markedsføring fra fjernvarmeselskaberne, og det behov anerkendte direktør Astrid Birnbaum fra Høje-Taastrup Fjernvarme. Hun fortalte om de indviklede regler, som betyder, at forbrugere inaturgasområder kan få tilskud til varmepumper i områder, hvor fjernvarme er en god løsning.
Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet slog blandt andet et slag for overskudsvarme og for solceller på tagene. Alene kan der hentes mere energi end der er behov for i varmeforsyningen.
Teltet var fyldt og spørgelysten større end tiden tillod, så der var god gang i eftersnakken uden for teltet bagefter.  

Samarbejde på kryds og tværs

Kommunerne er et helt centralt omdrejningspunkt i den grønne omstilling. De er tæt på borgere og virksomheder, og de kan etableret et samarbejde mellem organisationer, staten, virksomheder og andre partere.
Det var en af de centrale pointer på Energibyernes borgmestertræf, hvor Concitos formand Connie Hedegaard spurgte Energibyernes politiske ledere ud om kommunernes arbejde med den grønne omstilling.
Borgmestrene er enige om, at kommunerne kan og vil løfte opgaven, og den er ikke startet i går. Skive var Danmarks første energiby, Frederikshavn fulgte lige efter, og Ringkøbing-Skjern og Sønderborg formulerede hver deres ambition tilbage i 2007-2008.
I de tidlige år var der konkurrence mellem kommunerne, men det er for længst blevet afløst af samarbejde, hvor de lytter til og lærer af hinandens vellykkede projekter og initiativer.
Tak til borgmester Johs. Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune, borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune, borgmester ErikLauritzen, Sønderborg Kommune, udvalgsformand Paw Amdisen, Horsens Kommune, borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune og borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune 

Samarbejde på kryds og tværs
1,5 mio. elbiler i 2030

1,5 mio. elbiler i 2030

Med den fart, salget af elbiler har fået på nu, er der 1,5 mio. rene elbiler i Danmark i 2030. Og der er ingen grund til bekymring for elnettet. Det kan godt følge med udviklingen.

Det var de to positive nyheder på Energibyernes debat om elbiler. Den blev styret af Torben Kudsk Lund fra FDM med Mads Aarup fra Elbilforeningen, Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi og David Gurewitsch fra EON i panelet.

Udbygningen af ladenetværk var et af kernepunkterne, og her var der ingen garantier fra EONs udsendte. Ladeoperatørerne er forretninger, og der skal være et marked for at udbygge netværket. Han og flere i salen efterlyste tilladelse til, at kommunerne kan bidrage til at opbygge den nødvendige kapacitet.
En tilhører spurgte til miljøproblemer med batterier, og Mads Aarup fortalte, at hans egen elbil har kørt 350.000 kilometer på et batteri, der stadig har masser af kapacitet. Når det er udtjent, er lithium og andre stoffer i et lukket kredsløb og kan genbruges.
Ringkøbing-Skjern Kommune efterlyste en model for udbygning af ladestandere i feriehusområder, og her var det korte svar, at det er ejernes ansvar. For 10 år siden begyndte lejere at efterlyse wifi i sommerhusene - det er der så nu. Nu begynder flere at efterlyse ladere, og det må husejerne så få installeret.

Småt kan blive stort

Småt kan blive stort

Små, lokale energiløsninger kan få stor effekt på omstillingen til grøn strøm og varme i Danmark, fremgik det af debatten om energifællesskaber. Her mødte et kyndigt publikum energiprofessor Ulrik Jørgensen, vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi og politiske koordinator Gunnar Boye Olesen fra Vedvarende Energi. Viceborgmester Søren Elbæk fra Ringkøbing-Skjern Kommune styrede debatten.
Ulrik Jørgensen har beregnet, at hele København kan forsynes med strøm fra solceller på tagene, og det kan gennemføres som små enkeltprojekter med lokalt ejerskab. Ifølge Jørgensen er solcelleprojekter på ned til 200 kvm fuldt rentable, mens han er modstander af kæmpe anlæg på landbrugsjord.
Debattørerne var enige om, at al strøm skal i det fælles net, så den kan udnyttes bedst muligt med smart grid og app-løsninger. De var også enige om, at lokalt ejerskab giver større opbakning til projekter med vedvarende energi.

COBEN er et Interreg Nordsøprojekt
COBEN er et Interreg Nordsøprojekt

Vores adfærd flytter sig hele tiden

Vores adfærd flytter sig hele tiden

Kan vi tvinge befolkningens adfærd i en mere klimavenlig retning? lød et af de svære spørgsmål ved formiddagens debat pisk, gulerod eller idealisme, som udvalgsformand Paw Amdisen fra Horsens Kommune styrede. I panelet stod direktør Henrik Dresbøll fra WElearn, bestyrelsesmedlem Thomas Meinert Larsen fra Klimabevægelsen og professor Kirsten Gram-Hanssen fra Aalborg Universitet. Hun slog fast, at danskerne hele tiden ændrer adfærd. Der er sket dramatiske ændringer over de seneste 20 år – dog ikke ret meget i den bæredygtige retning.
Forandring og nye vaner er muligt, men det er ikke regler og forbud, der bærer dem igennem. Ifølge Henrik Dresbøll skal det være nemt at træffe de grønne valg. Så er det store flertal klar til at ændre deres vaner, for stort set alle går ind for den grønne omstilling.
To modne tilhørere høstede dagens største bifald ved at slå til lyd for, at det skal være dyrt og besværligt at gøre det forkerte og billigt og nemt at gøre det rigtige. Som Per Alex Sørensen fra PlanEnergi sagde: Lad bare folk sidde der på motorvejene og holde i lange køer, og gør det gerne endnu dyrere for dem.

100 eksperter i PtX

Teltet var propfyldt og mere til, da Energibyerne lokkede med at gøre folk til eksperter i den nye teknologi Power To X. Stine Grenaa Jensen fra Energinet var dagens vidende ordstyrer og havde Jørgen Nielsen fra TVIS (trekantområdets varmeforsyning) og Per Alex Sørensen fra PlanEnergi ved sin side.
De førte publikum ind i en verden, hvor det er muligt at udnytte energi, CO2 og andre ressourcer effektivt. Den økonomiske og miljømæssige fidus er at udnytte vindmøllestrøm, som i nogle perioder næsten ingenting koster om natten. Via et PtX anlæg kan energien lagres i stedet for at blive sendt ned i Europa til spotpris..
TVIS har planlagt et stort anlæg, og der pibler projekter frem i hele landet. Per Alex Sørensen mener, at der er basis for en lang række mindre lokale anlæg. PtX er en fleksibel teknologi, som kan bruges til mange formål. Derfor blev debattens konklusion også, at PtX kan være et meget vigtigt og effektivt bidrag til den grønne omstilling.

100 eksperter i PtX
Landmænd er klar til den nye verden

Landmænd er klar til den nye verden

Landmænd producerer det, markedet har brug for. Vi vil gerne stille om og løbe en risiko, fastslog formanden for LandboNord, Niels Vestergaard Salling under debatten om kommunernes rolle i landbrugets omstilling.
De to øvrige i panelet var seniorrådgiver Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening og borgmester Hans Østergaard fra Ringkøbing-Skjern Kommune.
Rikke Lundsgaard slog et kraftigt slag for økologi, fordi det både er godt for klima, økonomi og miljø, og hun opfordrede kommunen til at stille krav til økologi i sine indkøb og i udlejning af arealer. det ønsker Hans Østergaard ikke.
Til gengæld kunne alle parter blive enige om det fornuftige i at omlægge lavbundede jorder. LandboNord har indgået aftaler med flere kommuner og har flere på vej, og Ringkøbing-Skjern Kommune er også i gang. Danmarks Naturfredningsforening bakker helhjertet op og deltager gerne i arbejdet.
Dertil kommer en lang række små og store projekter, som langsomt men sikkert skal nedbringe landbrugets udledning af CO2. Ordstyrer Stener Glamann fra Tankegang kunne afslutningsvis konstatere, at opgaven er kæmpestor men at arbejdet er sat i gang.

Dan lytter ikke til sit eget råd

Dan Jørgensen kommer til et to timers møde to gange om året. Vi oplever ikke, at han lytter til os, men han forklarer os, at det hele er mere komplekst, end vi lige kan forestille os.
Sådan oplever Rosanna Børsting møderne i det Ungeklimaråd, som Klimaministeriet har nedsat. Op til de halvårlige møder arbejder de unge intenst med konkrete forslag, som de ikke får nævneværdig respons på.
Ordstyrer Laila Kildesgaard fra KL lovede at stille sig til rådighed for en klub, der gerne vil trænge ind til Dan Jørgensen.
Foruden Rosanna Børsting deltog Ellen Lykkeby fra Sønderborg Ungeklimaråd og klimaaktivist Christopher Dyrvig fra Skjern. De har i deres lokale arbejde oplevet pæn lydhørhed fra politikere og forvaltning. Men de kunne også melde om begrænset engagement blandt andre unge. Næsten alle unge er bekymrede for klimakrisen, men det er ikke så smart at være klimaaktivist. 

Dan lytter ikke til sit eget råd