background

Energibyerne vil gå forrest med ladestandere

17/09-2020

Hvem skal finansiere ladestandere til elbiler og bestemme, hvor de skal stå? Hvordan finder man balancen mellem private og offentlige investeringer, og hvordan sikrer man, at både land og by er godt dækket af ladestandere, hvor alle kan lade op til en fornuftig pris?


Disse spørgsmål er helt centrale for at nå i mål med de høje politiske ambitioner om 500.000, 750.000 eller 1.000.000 elbiler på vejene.


Energibyerne.dk tilbyder sig nu som fælles deltagere i et pilotprojekt, der skal søge svar på spørgsmålene.


Flere af energibyerne er lige nu i gang med eller har besluttet at udarbejde en kommunal strategi for ladeinfrastruktur i kommunen. Disse erfaringer kan indgå i et fælles pilotprojekt.


Energibyerne ligger spredt over hele landet og repræsenterer både by og land og kan således høste nyttige erfaringer, som kan rulles ud i resten af landet.


-    Vi har fulgt elbilkommissionens arbejde tæt og har tilbudt vores fælles deltagelse i et pilotprojekt. Vores anbefaling er, at staten udarbejder en national strategi for ladeinfrastruktur, som hver kommune supplerer med sin egen strategi. For det ligger helt klart, at både staten og kommunerne har en rolle at spille her, siger projektchef Poul Rask Nielsen fra Frederikshavn Kommune.


De 7 energibyer har alle prioriteret elbiler højt, både når det gælder planlægning og når det handler om kommunens egen bilpark. Her er benzin og diesel ved at blive udfaset, og kommunerne er med deres politik med til at påvirke andre i lokalområdet og med til at gøde markedet for elbiler.