background

Energibyerne satser på elbiler

2/3-2021

Elbiler giver mest klima for pengene på transportområdet.
Sådan lyder vurderingen fra en arbejdsgruppe, Energibyerne har nedsat for at arbejde med grøn transport.
Rammerne for elbilerne er ved at være plads, bilfabrikkerne sprøjter elbiler ud, og der er mange flere ladestandere på vej i det offentlige rum. Det er et godt grundlag for at prikke til bilejere og få dem til at vælge en ren elbil næste gang.

Hver sjette bil køber el eller hybrid
Energibyerne vil sammen fokusere på elbiler gennem kampagner og fælles projekter. Der er et stort potentiale. Over de seneste 14 måneder er der solgt 812 elbiler og 1509 hybrid plug-in biler i de 7 energibyer. Det svarer til 17 pct. af det samlede bilsalg i Energibyerne. Med udgangen af februar er der 1667 elbiler og 2117 plug-in hybrid biler i Energibyerne ud af en samlet bilpark på 215.246. Blandt Energibyerne er der flest elbiler i Horsens, hvor billedet til artiklen stammer fra: En familie med mor og far, to børn, én hund og to elbiler.

Strategi for ladestandere
Den største hindring for udbredelsen af elbiler er rækkevidden. Det hænger også sammen med antallet af ladestandere. Alle energibyer arbejder med ladestanderstrategier, herunder det paradoks, at kommunen har pligt til at etablere ladestandere til egne køretøjer men ikke må stille dem til rådighed for andre.
Private husejere kan klare sig med en ladestander derhjemme, og mange boligselskaber er i gang med fælles projekter, så lejerne trygt kan købe en elbil. Derimod er det fortsat et problem med ladestandere i udlejningsboliger byerne. En anden udfordring er ladestandere i sommerhusområder.

Farvel til benzin- og dieselbiler
Energibyerne er hver især i gang med at udfase benzin- og dieselbiler i den kommunale bilpark. Det sker typisk i forbindelse med den naturlige udskiftning af bilerne.