Elbilerne rykker i Energibyerne

Salget af elbiler rykker fortsat i Energibyerne. I december var 39 % af de solgte biler i Skive Kommune rene elbiler. For Energibyerne som helhed lå elbilerne på 23 % - lidt under landsgennemsnittet. De mest populære biler i Energibyerne i december var plug-in hybrid biler, som udgjorde 37 % af salget, hvilket er 6 % højere end landsgennemsnittet. Samlet betyder det, at 6 ud af 10 solgte biler i Energibyerne i december havde en elmotor.

Transport og CO2
Benzin- og dieselbiler er hastigt på retur, og det er vigtigt for at reducere CO2 udledningen. Transport udgør ca. 30 pct. af udledningen, så Energibyerne arbejder målrettet for at elektrificere trafikken mest muligt. Vi betragter plug-in hybrid som et overgangsfænomen. Fremtidens bil er den rene elbil.

Plug-in hybrider bliver typisk brugt til hverdagskørsel i byerne. De kan køre 40-50 kilometer på strøm, hvilket dækker mange byboers daglige behov. Det reducerer CO2 udledningen, men det betyder også mindre støj og mindre forurening i byerne.

Ladestandere afgørende
Udbredelsen af ladestandere er helt centralt for at få danskerne til at skifte til elbil. Alle Energibyerne er i gang med en strategi for at udbrede ladestandere, og de skyder i den kommende tid op, så elbilisterne har nem adgang til strøm til bilen. Udfordringerne er meget forskellige i Energibyerne. I Høje-Taastrup Kommune er der rigtig mange boligselskaber, og de skal finde en form for kollektiv løsning, så flest muligt lejere kan have en ladestander til rådighed. I Ringkøbing-Skjern Kommune bor de fleste i eget hus og kan få en lader derhjemme. Til gengæld er der en stor udfordring i sommerhusområderne, hvor ejere og lejere i stigende grad efterlyser ladefaciliteter.

Model for udbredelse af ladestandere
Energibyerne har netop fået EU-støtte til et fælles projekt med at udvikle en model for udbredelse af ladestandere i byerne. Her skal en række interessenter inddrages, så vi får et realistisk billede af både udbud, efterspørgsel og de juridiske muligheder og begrænsninger. Flere af byrådene har i deres budget for 2022 sat penge af til ladestandere, og en af opgaverne er at få pengene til at strække bedst muligt, meget gerne gennem partnerskaber.

Se også folderen Elbil – derfor, som Tankegang har udarbejdet til ProjectZero og Frederikshavn Kommune.