Elbilerne rykker i Energibyerne

Salget af elbiler ser ud til at tage et afgørende ryk i Energibyerne. I de to første uger af september er 31,7% af alle solgte biler i Middelfart Kommune rene elbiler, og også i de øvrige energibyer går tendensen i samme retning.
Som det ser ud lige nu, er el- og hybridbiler tæt på at overhale benzin- og dieselbiler. I Energibyerne er 43% af alle solgte biler i september el- og plug-in biler. Det er en dramatisk stigning i forhold til sidste år og en meget klar tendens i den grønne retning.

Transport og CO2
Energibyerne følger løbende udviklingen i elbilsalget. Transport udgør omkring en tredjedel af CO2 udledningen, og det er afgørende for at nå Energibyernes ambitiøse mål at så mange som muligt vælger en elbil som familiens første eller eneste bil.

Ladestandere afgørende
Udbredelsen af ladestandere er helt centralt for at få danskerne til at skifte til elbil. Alle Energibyerne er i gang med en strategi for at udbrede ladestandere, og de skyder i den kommende tid op, så elbilisterne har nem adgang til strøm til bilen.
Udfordringerne er meget forskellige i Energibyerne. I Høje-Taastrup Kommune er der rigtig mange boligselskaber, og de skal finde en form for kollektiv løsning, så flest muligt lejere kan have en ladestander til rådighed. I Ringkøbing-Skjern Kommune bor de fleste i eget hus og kan få en lader derhjemme. Til gengæld er der en stor udfordring i sommerhusområderne, hvor ejere og lejere i stigende grad efterlyser ladefaciliteter.

Model for udbredelse af ladestandere
Energibyerne har netop fået EU-støtte til et fælles projekt med at udvikle en model for udbredelse af ladestandere i byerne. Her skal en række interessenter inddrages, så vi får et realistisk billede af både udbud, efterspørgsel og de juridiske muligheder og begrænsninger. Flere af byrådene har i deres budget for 2022 sat penge af til ladestandere, og en af opgaverne er at få pengene til at strække bedst muligt, meget gerne gennem partnerskaber.