background

Alle energibyer er DK2020 kommuner

19/11-2020

Alle syv energibyer deltager nu i det nationale DK2020 program. Det betyder, at byerne laver forpligtende klimaplaner, der lever op til Parisaftalens ånd og bogstav.
DK2020 er etableret af Realdania, og i første runde deltog 20 kommuner, heriblandt Frederikshavn, Middelfart, Sønderborg og Høje-Taastrup. Efter halvandet års intensivt arbejde er de nu ved at være i mål med planerne. Sønderborg Kommunes DK2020 plan blev godkendt i sommer, og de tre øvrige er lige på trapperne.
Realdania har aftalt med KL at videreføre projektet, så alle interesserede kommuner kommer med i løbet af nogle år. De næste 46 DK2020 kommuner er netop fundet, og blandt dem er Ringkøbing-Skjern, Skive og Horsens. Dermed er alle syv energibyer med.
En DK2020 plan er et meget omfattende dokument, som i detaljer beskriver den indsats, kommunen og dens mange samarbejdspartnere vil yde for at gøre området klimaneutralt og klimasikkert.
En DK2020 plan har fire overskrifter:

  • - Drivhusgasser – netto nul i 2050
  • - Klimatilpasning – at sikre byerne mod vand og vejr
  • - Inklusion – at gøre den grønne omstilling socialt retfærdig
  • - Ledelse – klimabevidst styring af kommunen
Planerne skal evalueres hvert år