background

82 % mindre CO2 i Naturens Rige

På 11 år er CO2 udledningen i Ringkøbing – Skjern Kommune faldet med 82%. Det viser kommunens energiregnskab for 2018, som PlanEnergi har udarbejdet.

I 2007 var udledningen på 11,1 ton CO2 pr. borger og i 2018 var det ned på 1,9 ton.

- Vi er en energitung erhvervs- og landbrugskommune, hvilket er en udfordring i forhold til at nedbringe vores CO2-aftryk. Men det har gjort en stor forskel, at de 12 lokale fjernvarmeværker på bare fire år har øget anvendelsen af vedvarende energi fra 40 til over 60 procent – og tilmed leverer noget af Danmarks allerbilligste fjernvarme, ligesom biogasanlæg og genanvendelse af overskudsvarme har spillet ind her, forklarer Henning Donslund.

I 2008 formulerede byrådet visionen om at være 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2020. 2018-tallet er 69,6%, og Henning Donslund må erkende, at de 100% ikke kommer i mål i 2020. Der går et par år mere, fordi tre store vind- og solprojekter er blevet forsinket.

Ringkøbing – Skjern Kommune kalder sig Naturens Rige, og derfor spiller vedvarende energi en meget fremtrædende rolle. Det afgørende for fremdriften er, at der er en fælles vision, som var ledetråd for arbejdet. Det er organiseret i et energiråd, hvor en lang række interessenter på energiområdet er med. 

Næste vision er på plads. Ringkøbing – Skjern Kommune vil være fossilfri i 2040, 10 år før resten af Danmark. De første fem års indsatser er beskrevet i en strategisk energiplan, som et enigt byråd har vedtaget.

Se mere om den strategiske energiplan >her