background

0-entusiaster holder fanen højt i Sønderborg

10/09-2020

Sønderborg Kommunes og ProjectZeros Roadmap2025 får ikke lov at samle støv. Den ambitiøse plan er skabt af aktive folk i otte arbejdsgrupper, og de mødes stadig jævnligt for at gøre status over deres område og sætte nye projekter i søen.

Fredag den 4. september samlede ProjectZero alle arbejdsgrupperne til det årlige Summer Summit på Hotel Scandic i Sønderborg med 65 deltagere fra de 8 arbejdsgrupper. De fremlagde deres nye projekter, og ProjectZeros direktør Peter Rathje kunne slå en positiv tone an fra begyndelsen.

-    Vi er på rette spor. Fra 2007 til 2017 har vi reduceret CO2 udledningen i Sønderborg med 44%, og det er realistisk, at vi når vores 50% mål med udgangen af 2020, fortalte Peter Rathje.

Roadmap2025 har et mål om 75% reduktion i 2025, og det forfølger arbejdsgrupperne stædigt. Her er et udpluk af initiativerne:

EJERBOLIG
Boligejerne i Sønderborg-området opnår en større andel af de forskellige tilskud end Sønderborg-området er ’berettiget’ til i forhold til geografi og boligmasse

BOLIGFORENINGER
Etablere et grønt ambassadørkorps i hver af boligforeningerne med aktiv deltagelse af beboere og teknisk/administrative medarbejdere

UDLEJERE
Synliggøre den brændende udlejer/lejer-platform, idet udlejningsboligmassen er overvejende ældre bygninger med lav energieffektivitet.

PERSONTRANSPORT
Styrke planlægning af elbil-ladeinfrastrukturen, som kan understøtte langt flere elbiler.

VIRKSOMHEDER
Styrke udnyttelsen af virksomhedernes overskuds-/spildvarme

TUNG TRANSPORT
Bistå områdets store virksomheder med at demonstrere best practice grønne løsninger.

LANDBRUG
Flere solceller på landbrugsbygninger

ENERGI
Styrke energieffektivisering og skabe fleksibilitet på tværs af energisystemet.