background

De 7 energibyer

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har et mål om, at Kommunen som geografisk grænse skal være emissionsneutral og modstandsdygtig over for klimaforandringer  i 2050. Som delmål arbejder Kommunen også for at omlægge energiforsyningen i Frederikshavn Kommune til 100 procent vedvarende energi i 2030 samtidig med, at kommunen skal reducere sin CO2-udledning med 70% i forhold til sin udledning i 1990

Energibyen Skive

Energibyen Skive fører an i arbejdet med at fremme en grøn udvikling, fordi det gavner borgerne, virksomhederne, kommunen, og på et globalt niveau: samfundet og verden omkring os. Det handler om at fremtidssikre Skive Kommune. Visionen er at Skive Kommune skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2029 og med tiden blive CO2-neutral. www.energibyenskive.dk

Horsens Kommune

Horsens Kommune investerer massivt i klimaprojekter med fokus på energi og det gode liv for unge og gamle i Horsens Kommune. Fremtidens livsstil er mere bæredygtig end nutidens, og den vil Horsens Kommune fremme i tæt samspil med aktive kræfter i lokalsamfundene. www.horsens.dk

Middelfart Kommune

Middelfart er en af Danmarks førende klimakommuner med fokus på handling, inddragelse og konkrete resultater. Kommunen støtter og igangsætter lokale projekter med vedvarende energi energibesparelser og klimasikring. Middelfart Kommune er hvert år vært for et landsdækkende klimafolkemøde. www.middelfart.dk

Energi2020, Ringkøbing – Skjern Kommune

Ringkøbing – Skjern Kommune vil være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 og 100 % fossilfri i år 2040. Visionerne føres ud i livet med kommunen som drivkraft og et tæt samspil med aktører på energiområdet samt borgere, virksomheder og organisationer. www.energi2020.dk

Høje – Taastrup Kommune

For Høje-Taastrup Kommune går grøn omstilling og økonomisk vækst hånd i hånd. Energi- og klima-målsætningerne skal nås ved at udvikle og prioritere grønne løsninger i kommunen for borgere og virksomheder – samtidig med at vi dygtiggør os og skaber nye arbejdspladser. www.htk.dk/Klima-og-miljoe

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune er på den store klimarejse, hvor borgernes egen indsats og lokale initiativer er i højsædet. Det handler ikke kun om CO2, men om en mere klimavenlig livsstil og om sammen at ændre kommunen og området i en mere grøn retning. For Hjørring Kommune er partnerskaber helt centralt for at nå i mål med de høje klimaambitioner. denstoreklimarejse.hjoerring.dk