background

De 7 energibyer

Energibyen, Frederikshavn Kommune

Energibyen er et erhvervsudviklingsprojekt, som handler om at omlægge energiforsyningen i Frederikshavn Kommune til 100 procent vedvarende energi. Energibyens opgave er at være initiativtager, facilitere og koordinere projekter, som medvirker til at skabe grøn vækst og nye lokale jobs i energisektoren.
Visionen er, at hele Frederikshavn Kommune er overgået til vedvarende energi inden udgangen af 2030. www.energibyen.dk

Energibyen Skive

Energibyen Skive fører an i arbejdet med at fremme en grøn udvikling, fordi det gavner borgerne, virksomhederne, kommunen, og på et globalt niveau: samfundet og verden omkring os. Det handler om at fremtidssikre Skive Kommune. Visionen er at Skive Kommune skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2029 og med tiden blive CO2-neutral. www.energibyenskive.dk

Horsens Kommune

Horsens Kommune investerer massivt i klimaprojekter med fokus på energi og det gode liv for unge og gamle i Horsens Kommune. Fremtidens livsstil er mere bæredygtig end nutidens, og den vil Horsens Kommune fremme i tæt samspil med aktive kræfter i lokalsamfundene. www.horsens.dk

Middelfart Kommune

Middelfart er en af Danmarks førende klimakommuner med fokus på handling, inddragelse og konkrete resultater. Kommunen støtter og igangsætter lokale projekter med vedvarende energi energibesparelser og klimasikring. Middelfart Kommune er hvert år vært for et landsdækkende klimafolkemøde. www.middelfart.dk

ProjectZero, Sønderborg Kommune

ProjectZero er Sønderborgs vision om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere områdets CO2-udledning til NUL i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs. Visionen bakkes op af et enigt byråd og en række offentlige og private partnere. www.projectzero.dk

Energi2020, Ringkøbing – Skjern Kommune

Ringkøbing – Skjern Kommune vil være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 og 100 % fossilfri i år 2040. Visionerne føres ud i livet med kommunen som drivkraft og et tæt samspil med aktører på energiområdet samt borgere, virksomheder og organisationer. www.energi2020.dk

Høje – Taastrup Kommune

For Høje-Taastrup Kommune går grøn omstilling og økonomisk vækst hånd i hånd. Energi- og klima-målsætningerne skal nås ved at udvikle og prioritere grønne løsninger i kommunen for borgere og virksomheder – samtidig med at vi dygtiggør os og skaber nye arbejdspladser. www.htk.dk/Klima-og-miljoe